Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

merci
4702 b75f 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaejMarta ejMarta
merci
8325 2239 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viame-gusta me-gusta
merci
merci
9032 4c26 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viame-gusta me-gusta
merci
2751 b9d2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimmuff immuff
merci
4844 4ef9 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viame-gusta me-gusta
merci
merci
1587 9c10 390
Reposted frompaulyna paulyna viame-gusta me-gusta
merci
3076 86a1 390
Reposted fromsometimes sometimes viame-gusta me-gusta
merci
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamalinowowa malinowowa
merci
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
merci
8957 d7dd
Reposted fromsiegmunda siegmunda viayyyciastko yyyciastko

September 16 2017

merci
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
merci
3817 2d53 390
Reposted from0 0 vialeksandra leksandra
merci
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik vialajla lajla
merci
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon vialajla lajla
merci
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viatoffifee toffifee

September 14 2017

merci
7440 73ed 390
Reposted fromrisky risky viabanshe banshe
merci
5477 f0ff 390
Reposted fromnavy navy viabanshe banshe
3936 441d 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl