Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

merci
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamalinowowa malinowowa
merci
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
merci
8957 d7dd
Reposted fromnazarena nazarena viayyyciastko yyyciastko

September 16 2017

merci
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
merci
3817 2d53 390
Reposted from0 0 vialeksandra leksandra
merci
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik vialajla lajla
merci
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon vialajla lajla
merci
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viatoffifee toffifee

September 14 2017

merci
7440 73ed 390
Reposted fromrisky risky viabanshe banshe
merci
5477 f0ff 390
Reposted fromnavy navy viabanshe banshe
3936 441d 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadusz dusz
merci
4330 d8b6 390
Catception
Reposted fromvolldost volldost viatoffifee toffifee
merci
1397 d7dd 390
Reposted fromstylish stylish
merci
0052 0ec9 390
Reposted fromplush-anon plush-anon via100suns 100suns
merci
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaksamitt aksamitt

August 26 2017

merci
9842 411f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss

August 19 2017

5095 5af4 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
8173 9b56 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl